Profile

Menu Style

Cpanel

Việc làm Hải Phòng - Thương hiệu nổi tiếng Tìm Việc Nhanh

Việc làm Khu công nghiệp tại Hải Phòng.

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố Hải Phòng có hai khu công nghiệp (KCN) và một khu chế xuất (KCX): KCN Nomura-Hải Phòng; KCN Đình Vũ; KCX Hải Phòng-96 (nay là KCN Đồ Sơn Hải Phòng). Gần đây, hai KCN Tràng Duệ và Nam Cầu Kiền cũng được thành lập và đi vào hoạt động.

Việc làm Khu công nghiệp tại Hải Phòng. 

Trong đó, các KCN Thành phố Hải Phòng đã thu hút được 86 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 1 tỷ USD; tính cả các dự án đầu tư phát triển hạ tầng KCN thì tổng vốn FDI đăng ký đạt 1,3 tỷ USD. Các dự án FDI chủ yếu tập trung tại KCN Nomura- Hải Phòng, KCN Đồ Sơn- Hải Phòng.

Để đảm bảo tốc độ phát triển cho hệ thống những KCN này, việc làm khu công nghiệp đã phải huy động khá nhiều nhân lực, từ chuyên môn cao đến lao động phổ thông. Bên cạnh đó, các KCN, KCX cũng cần nguồn nhân lực hoạch định chiến lược phát triển. Theo đó, từ năm 2010 đến năm 2015: Sẽ thành lập thêm 4 đến 5 KCN mới, mở rộng thêm 2 đến 3 KCN đã thành lập với quy mô diện tích đất tăng thêm 3.000 ha – 4.000 ha, đưa tổng số KCN trên địa bàn thành phố lên 12 đến 15 khu; tập trung thu hút để lấp đầy các KCN đã thành lập và hoạt động, đưa tổng số vốn đầu tư các dự án đầu tư vào các KCN trên địa bàn thành phố đạt khoảng 8 đến 10 tỷ USD.

Với kế hoạch phát triển này,việc làm khu công nghiệp cần nhiều nhân lực chuyên môn cao để đảm bảo tiến độ phát triển. Đây cũng là cơ hội để nhiều người trẻ tìm việc làm và góp sức cho sự phát triển. Các nhà tuyển dụng ở các KCN chú ý nhiều đến những ứng viên năng động, có kiến thức chuyên môn cao và sáng tạo tại thị trường việc làm Hải Phòng. Vì vậy, người trẻ cần tích cực trau dồi chuyên môn để có được vị trí tốt nhất.

 

Việc làm Hải Phòng

Xem thêm các bài viết hay về việc làm Hải Phòng trong chuyên mục Việc làm Hải Phòng

TÌM VIỆC NHANH mạng xã hội tuyển dụng - Việc làm Thương hiệu nổi tiếng tuyển dụng nhanh, tìm việc làm nhanh.

 

You are here Việc làm Hải phòng Việc làm Khu công nghiệp tại Hải Phòng.